NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/474/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 9 grudnia 2009w sprawie zamiany gruntów na terenie gminy KoronowoNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. .U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r., Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz.1601, z 2007 r. Nr 69 poz.468, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369 Nr 220 poz.1412, z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 340, Nr 161 poz.1279, Nr 161 poz.1281) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo opublikowanej w Dz. Urz. Wojew. Kuj.-Pom. z 2007r. Nr 147,poz.2539

Uchwała nr XLII/474/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 9 grudnia 2009


w sprawie zamiany gruntów na terenie gminy Koronowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. .U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r., Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz.1601, z 2007 r. Nr 69 poz.468, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369 Nr 220 poz.1412, z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 340, Nr 161 poz.1279, Nr 161 poz.1281) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XIV/134/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Koronowo opublikowanej w Dz. Urz. Wojew. Kuj.-Pom. z 2007r. Nr 147,poz.2539Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (17 grudnia 2009, 08:19:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2553