NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/470/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2009w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Morzewiec ,obręb geodezyjny TryszczynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153,poz.1271 ,Nr 214 poz.1806,z 2003 r., Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ,z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 ,poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 ,z 2006 r. Nr 17 poz.128 ,Nr 181,poz.1337z 2007 r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974, Nr173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420)

Uchwała nr XLI/470/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Morzewiec ,obręb geodezyjny Tryszczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153,poz.1271 ,Nr 214 poz.1806,z 2003 r., Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ,z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 ,poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 ,z 2006 r. Nr 17 poz.128 ,Nr 181,poz.1337z 2007 r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974, Nr173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420)Pobierz:
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 127 poz. 2172 z dnia 2009-12-10

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (15 grudnia 2009, 10:38:53)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (21 kwietnia 2010, 14:19:24)
Zmieniono: dodano datę publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1959