NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/338/09Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 28 stycznia 2009zmieniając uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadaniu statutuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, za 2003 r. Nr 80, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 14290 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, poz. 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 1317, Nr 216, poz. 1370).

Uchwała nr XXIX/338/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 stycznia 2009


zmieniając uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadaniu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, za 2003 r. Nr 80, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 14290 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, poz. 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 1317, Nr 216, poz. 1370).


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (95kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 28.01.2009
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXIII/268/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2008
Uchwały unieważniające:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 26.02.2009
  • pozycja w dzienniku: 2009.18.372

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (12 lutego 2009, 11:51:00)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (8 lutego 2023, 15:03:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1449