Uchwała nr III/15/98Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 16 grudnia 1998w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz terminów i sposobu jej poboru i wynagrodzenia inkasentówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Nr 13 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 18, poz. 133)

Uchwała nr III/15/98
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 16 grudnia 1998


w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz terminów i sposobu jej poboru i wynagrodzenia inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Nr 13 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 18, poz. 133)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (20 stycznia 2009, 08:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2240