Uchwała nr XXVIII/319/08Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2008w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na inwestycję pn. „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Król. o salę gimnastyczną z łącznikiem”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

Uchwała nr XXVIII/319/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na inwestycję pn. „ Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Król. o salę gimnastyczną z łącznikiem”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (5 stycznia 2009, 14:58:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1947