Uchwała nr XXVI/310/08Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 listopada 2008zmieniająca uchwałę określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychNa podstawie 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 1676, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 6 ust. 2, ust. 4, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz.2008, zm.: 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1042)

Uchwała nr XXVI/310/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 listopada 2008


zmieniająca uchwałę określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 1676, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 6 ust. 2, ust. 4, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz.2008, zm.: 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1042)Pobierz:
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 174 poz. 3038 z dnia 2008-12-22

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (28 listopada 2008, 11:55:47)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (22 kwietnia 2010, 08:43:35)
Zmieniono: dodano datę publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2245