Uchwała nr XXV/307/2000Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2000w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru i wynagradzania inkasentówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem nr 13 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 18 poz. 133)

Uchwała nr XXV/307/2000
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2000


w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru i wynagradzania inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem nr 13 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 18 poz. 133)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Maria Klapczyńska (28 lipca 2008, 15:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2388