NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXXIII/720/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2023w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

Uchwała nr LXXXIII/720/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2023


w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna

Status aktu: obowiązująca
Data podjęcia: 27.09.2023
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały: Uchwała nr XXXIX/440/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  •  data ogłoszenia: niepublikowane
  •  pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (3 października 2023, 13:10:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218