NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXVIII/661/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 maja 2023w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej w postaci pokrycia kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno” i zawarcia w tej sprawie Porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Województwem Kujawsko – PomorskimNa podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023, poz. 40, ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1634, ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LXXVIII/661/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 maja 2023


w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej w postaci pokrycia kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno” i zawarcia w tej sprawie Porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Województwem Kujawsko – Pomorskim

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023, poz. 40, ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1634, ze zm.) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (214kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 31.05.2023
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: BUDŻET GMINY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XL/351/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2021

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowane
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Agata Głogowska (6 czerwca 2023, 08:05:26)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (13 czerwca 2023, 13:44:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156