NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXIII/618/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 22 lutego 2023uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GOŚCIERADZ-STRUMYKOWA” dla terenu położonego w Gościeradzu, gm. Koronowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXIII/618/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 lutego 2023


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GOŚCIERADZ-STRUMYKOWA” dla terenu położonego w Gościeradzu, gm. Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (288kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 22.02.2023
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kategorie tematyczne: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały: Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (22 marca 2023, 14:05:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399