NULL string(0) ""

Uchwała nr LXXIII/615/23Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 22 lutego 2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) i w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007) i uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (M.P. z 2022 r., poz. 1287) uchwala się co, następuje:

Uchwała nr LXXIII/615/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 lutego 2023


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) i w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007) i uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (M.P. z 2022 r., poz. 1287) uchwala się co, następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (219kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 22.02.2023
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: KULTURA I NAUKA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 01.03.2023
  • pozycja w dzienniku: 2023.1482

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (10 marca 2023, 11:19:36)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 kwietnia 2023, 10:35:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 622