Uchwała nr LXVI/555/22Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 października 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXVI/555/22
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 października 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały - wersja dostępna (218kB) pdf

Status aktu: oczekujący
Data podjęcia: 26.10.2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 1.01.2023
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XLVI/389/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 04.11.2022
  • pozycja w dzienniku: 2022.5673

metryczka


Opublikował: Michał Izbaner (2 listopada 2022, 14:07:41)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (8 listopada 2022, 10:43:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 348