Uchwała nr L/444/21Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 22 grudnia 2021w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2022 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t. j.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr L/444/21
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t. j.) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (1020kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 22.12.2021
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 01.01.2022
Kategorie tematyczne: ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (28 grudnia 2021, 12:21:55)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (31 grudnia 2021, 11:12:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 283