Uchwała nr XXXIII/284/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 23 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/284/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały- wersja dostępna (1181kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 23.12.2020
Data wejścia w życie: 01.01.2021
Kategorie tematyczne: BUDŻET GMINY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XX/169/19 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr L/433/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLIX/428/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLVIII/412/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLVII/399/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLVI/387/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLIV/384/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLIV/374/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLIII/371/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLII/364/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XLI/362/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XL/345/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIX/331/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXVIII/323/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXVI/309/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIV/300/21 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr L/435/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (30 grudnia 2020, 09:07:18)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (31 grudnia 2021, 10:57:13)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 505