Uchwała nr XV/188/03Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 10 grudnia 2003w sprawie opłat za miejsce grzebalne i zezwoleń na podstawie nagrobków na cmentarzu komunalnymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937)

Uchwała nr XV/188/03
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 10 grudnia 2003


w sprawie opłat za miejsce grzebalne i zezwoleń na podstawie nagrobków na cmentarzu komunalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937)


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 10.12.2003
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 01.01.2003
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Dyrektor ZGKiM w Koronowie
Uchyla uchwały:
XXIV/290/2000
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XVI/170/08 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (1 czerwca 2007, 08:02:30)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 14:23:36)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1972