Uchwała nr XVI/196/03Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2003w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo obejmujących teren we wsi Mąkowarsko, gmina Koronowo oznaczony dotychczas symbolem planu 15.3UH (w obrębie Mąkowarsko działki nr 361, 362 i 363)Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz.1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz.124, Nr 100,poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Uchwała nr XVI/196/03
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2003


w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo obejmujących teren we wsi Mąkowarsko, gmina Koronowo oznaczony dotychczas symbolem planu 15.3UH (w obrębie Mąkowarsko działki nr 361, 362 i 363)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz.1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz.124, Nr 100,poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804; oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (31 maja 2007, 13:46:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2568