Uchwała nr XX/172/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 20 grudnia 2019w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XX/172/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


treść uchwały (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (2 stycznia 2020, 11:36:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 732