NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/298/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2004w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz określenia inkasentów i ich wynagradzaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5,ust. 1,2,3,4, art. 6 ust. 12, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794)

Uchwała nr XXVI/298/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2004


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5,ust. 1,2,3,4, art. 6 ust. 12, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794)


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 29.11.2004
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków należnych poczynając od roku podatkowego 2005
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XIV/170/03 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała unieważniająca:
Uchwała nr XXXVII/421/05 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: niepublikowana
  • pozycja w dzienniku: brak

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (29 maja 2007, 09:16:13)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (27 lipca 2021, 16:47:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3150