NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/304/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 listopada 2004w sprawie wykupu nieruchomości na terenie miasta KoronowaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/458/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 119 z dnia 4 lutego 2002 r.)

Uchwała nr XXVI/304/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 2004


w sprawie wykupu nieruchomości na terenie miasta Koronowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/458/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 119 z dnia 4 lutego 2002 r.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (29 maja 2007, 08:49:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2635