NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/311/04Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 grudnia 2004w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2003-2007, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/516/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. (dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 94, poz. 1647)Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)

Uchwała nr XXVII/311/04
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2003-2007, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/516/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. (dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 94, poz. 1647)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)Pobierz:

metryczka


Opublikował: Adela Rojek (28 maja 2007, 11:17:31)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (30 stycznia 2013, 10:40:47)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2551