Uchwała nr IV/31/18Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 21 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840; ze zm.) oraz uchwały nr LXVIII/564/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. uchwala się, co następuje

Uchwała nr IV/31/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840; ze zm.) oraz uchwały nr LXVIII/564/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2018 r. uchwala się, co następuje


treść uchwały (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (31 grudnia 2018, 12:08:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650