Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
rejestr zmian informacji

Aktualizacja
Data: 2022-11-22 10:44:29
Autor: Michał Izbaner
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »