Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12) uPzp - ZP.271.1.5.2019
rejestr zmian informacji

dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2020-04-02 12:43:48
Autor: Maria Klapczyńska
korekta techniczna
Data: 2019-12-24 11:15:21
Autor: Maria Klapczyńska
dodano nr sprawy
Data: 2019-12-24 11:14:38
Autor: Maria Klapczyńska
dopisano nazwę
Data: 2019-12-24 11:12:49
Autor: Maria Klapczyńska
dopisano nazwę
Data: 2019-12-24 11:11:59
Autor: Maria Klapczyńska
aktualizacja
Data: 2019-12-24 11:08:51
Autor: Krzysztof Wiaterski
uzupełniono dane
Data: 2019-12-24 10:49:11
Autor: Maria Klapczyńska
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »