Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową instalacji oświetlenia

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.59.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 22 grudnia 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Parking ulica Dworcowa w Koronowie”

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.55.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 8 grudnia 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na platformie zakupowej Zamawiającego 

zamówienie na:

Remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową instalacji oświetlenia

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.51.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 24 listopada 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu niniejszego postępowania znajduje się na platformie zakupowej Zamawiającego 

zamówienie na:

Zakup uterenowionego samochodu na cele zarządzania kryzysowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.49.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 10 listopada 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający dnia 10.11.2023 zawiadamia o unieważnieniu postępowania. 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych – Projekt przebudowy drogi gminnej (dz. nr 318/2, 318/4, 318/5, 318/6) w miejscowości Stary Jasiniec”

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.15.2023
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 2 listopada 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający w dniu 10.11.2023 r. unieważnił przedmiotowe postępowanie 

zamówienie na:

Remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową instalacji oświetlenia

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.43.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 9 października 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową instalacji oświetlenia

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.40.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 20 września 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 255 pkt 1 uPzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu ze strefą fitness w Glinkach

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.30.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 25 lipca 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 1 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy i unieważnia postępowanie. Podstawa prawna – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm., dalej uPzp), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; i art. 255 ust. 2 uPzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty w postępowaniu podlegały odrzuceniu. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 2 Zgodnie z art. 255 pkt 3 uPzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Remont istniejącej na terenie Gminy Koronowo zniszczonej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.18.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 7 czerwca 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/769538 

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych: ul. Szosa Kotomierska 19 i 21 oraz Dziedzinek 36.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.17.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 7 czerwca 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/770665 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)