Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.31.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/546355  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.22.2021
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 uPzp
termin składania ofert: 17 sierpnia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490857 

zamówienie na:

Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – II etap

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.8.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 30 kwietnia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/443445 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało umieszczone pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/443445 

zamówienie na:

Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczań mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.2.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 24 lutego 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dostępne jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/422854 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)