Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na dostawę piłkochwytów wraz z furtką wejściową oraz wyposażenia uzupełniającego na boisko w sołectwie Tryszczyn

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.45.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bytkowice

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.21.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 28 września 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Informację o unieważnieniu postępowania zamieszczono poniżej. 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Dziedzinek - Mąkowarsko

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.20.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 26 września 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Informację o unieważnieniu postępowania umieszczono poniżej. 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.19.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 6 września 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.18.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 5 września 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.17.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.15.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.3.2018
wartość: poniżej5.548.000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony p.n. Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.5.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 940.907,82 złotych. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.  

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3

zamawiający: Gmina Koronowo - Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 23 lutego 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pliku pdf 

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn: Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: praetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.1.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)