Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.261.6.2016
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 28 listopada 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej  

zamówienie na:

Dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.20.2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 listopada 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pojemników na odpady komunalne, zmieszane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.21.2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 8 listopada 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pojemników na odpady komunalne, zmieszane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.11.2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż majątku ruchomego: Autobus CBY 2043, Peugeot, Star 200, Naczepa, Kosiarka, Zbiornik

zamawiający: Sprzedajacy-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: ZP.233.1.2016
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa
termin składania ofert: 26 lipca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór polegającego na budowie budynku gospodarczego i urządzeniu strefy FITNESS na działce oznaczonej nr ewid. 277/4 we wsi Stary Dwór gm. Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.28.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. urządzenie terenu rekreacyjno – sportowego na działce oznaczonej nr 96/42 w m. Stopka gm. Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.29.2016
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: umieszczono poniżej 

zamówienie na:

Dostawy destruktu asfaltowego wraz z transportem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.2621.8.2016
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.18.2016.VIII
wartość: pon. 30 000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  13:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną, która wpłynęła w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania, w związku z czym postępowanie zostaje unieważnione.  

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony naprzebudowę ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.1.2016
wartość: poniżej 5.225.000 euro
termin składania ofert: 16 lutego 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono w zakładce rozstrzygnięcie przetargu 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)