Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w KORONOWIE

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/341/10/11
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE KOMPLEKSÓW SPORTOWO -REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH LUCIM I TRYSZCZYN.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPR-ZP.271.8.2011
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Sprzedaż koparko-ładowarki CASE 580K

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majatku ruchomego
nr sprawy: NZ/03/11
wartość: 32 600 zł netto
termin składania ofert: 8 czerwca 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z pkt. 14 Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż koparki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuję, iż przetarg zostaje odwołany. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)