Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Sprzedaż: samochodu Fiat 126P, ciągnika gąsienicowego DT

zamawiający: Sprzedający: ZGKiM Koronowo
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 3 grudnia 2008  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Budowę kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Koronowie z wylotem do rzeki Brdy

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 16 kwietnia 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie unieważnia postępowanie zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowę i montaż nadwozia - zbiornika do wywozu nieczystości płynnych - komunalnych na samochodzie Star 200

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: postępowanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty 14 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)