Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup automatycznej kraty schodkowej do ścieków komunalnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup automatycznej kraty schodkowej do ścieków komunalnych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo EKO-CELKON Jerzy Nowakowski, Brudzewo 33, 84-100 PUCK, za cenę 92 732,20 zł brutto i terminem dostawy 14 dni od daty podpisania umowy. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy pojemników na tworzywa odpadowe

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy pojemników na tworzywa odpadowe, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy, Janusz Kiedrowski, ul. Przemysłowa 8, 89-510 Bysław po cenach: - pojemnik metalowy ocynkowany SM110 - 78,80 zł brutto, - pojemnik metalowy malowany na kółkach z pokrywą - otwierany PA 1100 - 683,20 zł brutto. 

zamówienie na:

Zakup piasku

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup piasku, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Justyna Szychowska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JS" ul. Zdrojowa 3, tel. (052) 382 28 95 za ceny: Piasek - 8,54 zł brutto Żwir - 8,54 zł brutto Pospółka - 8,54 zł brutto  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy opon do pojazdów samochodowych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup piasku, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo-Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "TRANS-KOR" s.c. ul.Tucholska 39, 86-010 Koronowo za cenę 17 757,57 zł brutto 

zamówienie na:

dostawę sprzętu komputerowego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Biuro Usług Informatycznych BIUINF J. Czechumski, J. Grzela Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 26/4. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 17.862,02 zł brutto.  

zamówienie na:

dostawę ambulansu sanitarnego "R" z wyposażeniem

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2006
wynik postępowania: Informujemy, iż w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę : "Wawrosz" spółka jawna z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 158, 43-300 Bielsko Biała. Przedmiotową decyzję Zamawiającvy uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także przedstawia korzystną cenę. 

zamówienie na:

specjalistyczne usługi opiekuńcze

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Centrum Pomocy Specjalistycznej Aktywność ul. Dworcowa 36A, 86-010 Koronowo 

zamówienie na:

usługi opiekuńcze dla osób z terenu Miasta i Gminy Koronowo

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Punkt Opieki Społecznej nad Chorym w Domu Ewa Malak 

zamówienie na:

Wymiana okien w szkołach na terenie Gminy Koronowo

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w szkołach na terenie Gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: REMAR Sławomir Markier, ul. Świętokrzyska 67, 88-100 Inowrocław. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 47.829,12 zł brutto. 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: FAR Radzisław Radzisławski ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, za cenę 2 395,12 zł na zadanie 2. 

zamówienie na:

wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na realizację budowy hali sportowo widowiskowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6.000 euro
termin składania ofert: 27 października 2006
wynik postępowania: Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo 

zamówienie na:

Wymianę okien w budynku Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 6.000 euro
termin składania ofert: 24 października 2006
wynik postępowania: W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrano do realizacji zadania P.W. SIMBUD Jan Simlat s siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 213 Cena oferty : 35.100,62 zł brutto Umowa została podpisana w dniu 14.11.2006 r.  

zamówienie na:

Dostawa urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 12 października 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: ANB SP. z o.o. ul.Ostrobramska 91 04-118 Warszawa za cenę brutto: 148 230 zł, gwarancja: 24 miesiące, liczba rat: 36 miesięcy 

zamówienie na:

odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych na terenie gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6.000 euro
termin składania ofert: 2 października 2006
wynik postępowania: Koronowo dnia, 2006-10-02 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych na terenie gminy Koronowo, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski z siedzibą w Koronowie przy ul. Droga do Różanny 18. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania Zamaweiającego wynikające z uPzp i siwz oraz zawierała najniższą cenę, tj. : Zadanie 1 - zwalczanie śliskości zimowej dróg (posypywanie 30 % mieszanką piasku z solą), odśnieżanie dróg, Ceny jednostkowe oferty wynoszą: - praca rozsypywarki z pługiem odśnieżnym 107,00 zł brutto/godz - praca ładowarki 64,20 zł brutto/godz - praca spycharki o mocy powyżej 100 KM 107,00 zł brutto/godz - praca pługa ciężkiego 107,00 zł brutto/godz - praca pługa średniego 107,00 zł brutto/godz Zadanie 2 - przygotowanie 30 % mieszanki piasku z solą z surowców wykonawcy Cena jednostkowa oferty wynosi : 109,80 zł/brutto Mg  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - przedmiarowej : Zadanie I - budowy i przebudowy ul. Al. Wolności i części ul. Przemysłowej w Koronowie. Zadanie II - budowy i przebudowy części ul. Przemysłowej, ulic Letniskowej, Al. Jana Pawła II, Plażowej, Kajakowej, Kąpielowej, Żeglarskiej, Wczasowej w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6000 euro
termin składania ofert: 29 września 2006
wynik postępowania: Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr z siedzibą w Szubinie przy ul. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2006/2007

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2006/2007, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: „NAFTPOL” spółka jawna, Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka, ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 171.187,35 zł brutto.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy koagulantu siarczanu żelazowego oraz poliakryloamidu

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 21 września 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy wapna, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: „KEMIPOL” Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police za cenę brutto: koagulant siarczanu żelaza - 366,00 zł za 1 tonę poliakryloamid - 13,30 zł za 1 kg  

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy ulic i chodników na osiedlu mieszkaniowym 1000-lecia, ul. Okrężnej oraz ul. Nowotki w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 6000 euro
termin składania ofert: 14 września 2006
wynik postępowania: Koronowo 2006-09-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej budowy ulic i chodników na osiedlu mieszkaniowym 1000-lecia, ul.Okrężnej oraz ul. Nowotki w Koronowie Gmina Koronowo zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Pracownię Projektową PROJBUD – Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. B.Krzywoustego 17/9. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wymagania zamawiającego wynikające z siwz i zawiera najniższą cenę, tj. 50.020,00zł brutto.  

zamówienie na:

Dostawa książek do MBP

zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 września 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na sprzedaż i dostawę nowości wydawniczych, wydanych w 2006 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA Wojciech Satoła Spółka Jawna Ul. Podwale 6 31-118 Kraków Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę. Suma marż wynosi 1,082 Ponadto zawiadamia się, że oferta firmy: MATRAS-BYDGOSZCZ SP. Z O.O. Ul. Fabryczna 21 85-741 Bydgoszcz została odrzucona na podstawie art. 89 pkt. 6. Błędnie zostały wypełnione punkty 1-3 zadania w formularzu ofertowym Wykonawcy.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy wapna (palone-mielone luz)

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel.(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 12 września 2006
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z siedzibą przy ul. Al. Wolności 4, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy wapna, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Transportowe Transbud-Bielawy w Bielawach adres: Bielawy 55, 88-192 Piechcin. Oferta zawierała najkorzystniejszą cenę brutto: 397 zł za tonę wapna.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »