Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Remont i przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.19.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 1 czerwca 2023  09:00

zamówienie na:

Zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat w 2023 roku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RPA.8141.24.2023
wartość: poniżej 130 tysięcy złotych
termin składania ofert: 10 maja 2023  14:00

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Samociążku – fundusz sołecki wraz z budową placu zabaw w Samociążku dla uczestników Programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.14.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 5 maja 2023  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)