Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2023

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.2.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 1 lutego 2023  09:00

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.5.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 31 stycznia 2023  09:00

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków SP2 w Koronowie – dokumentacja projektowa

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.1.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 26 stycznia 2023  09:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2023

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.1.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 17 stycznia 2023  09:00

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.61.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 9 stycznia 2023  09:00

zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo - majątek Gminy Koronowo

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.1.56.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 27 grudnia 2022  10:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2023

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.4.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 21 grudnia 2022  09:00

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych i zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Koronowo w 2023r.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.52.2022
wartość: przekraczająca progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ustawy
termin składania ofert: 15 grudnia 2022  09:00

zamówienie na:

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo/ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.3.2022
wartość: oniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 upzp
termin składania ofert: 30 czerwca 2022  09:00

zamówienie na:

Przebudowa części pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku

zamawiający: Gmina Koronowo / Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.1.2022
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 upzp
termin składania ofert: 11 lutego 2022  09:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2022

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MGZE.271.3.2021
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 upzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2021  09:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2021

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.2021
wartość: pon.214.000 EURO
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  11:45

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020 II POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.2020
wartość: pon. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  09:00

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.16.2019
wartość: pow. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 3 stycznia 2020  09:00

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” VI POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.6.2019/EFS
wartość: pon. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 13 grudnia 2019  10:15

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” V POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.5.2019/EFS
wartość: pow. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 5 listopada 2019  10:15

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” IV POSTĘPOWANIE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.4.2019/EFS
wartość: pow. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 13 września 2019  10:30

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” III POSTĘPOWANIE - MEBLE

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.1.3.2019/EFS
wartość: pon. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  12:30

zamówienie na:

Opracowanie programów nauczania do zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe realizowanych w ramach projektu „Wrota Sukcesu II” RPKP.10.01.02-04-0001/17

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.3.271.2018/10.1.2
wartość: pon. 30 000 Euro netto
termin składania ofert: 2 lipca 2018  12:00

zamówienie na:

Opracowanie programów nauczania do zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe realizowanych w ramach projektu „Wrota Sukcesu II” RPKP.10.01.02-04-0001/17

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.3.271.2018/10.1.2
wartość: pon. 30 000 Euro netto
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »