Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -19 sierpnia 2020 roku, godz.08:00


Uprzejmie zawiadamiam, że 19 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 27 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a.      wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 233 położonej w m. Gościeradz, gm. Koronowo.
b.      wniosku dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 266/2 położonej w m. Wtelno, gm. Koronowo celem poszerzenia istniejącego cmentarza.
c.       wniosek o wydanie opinii w przedmiocie dzierżawy działki 1846/26 poł. w Koronowie,
d.      wniosek o wydanie opinii w przedmiocie dzierżawy działki 1028/123 poł. w Koronowie,
e.       wniosek o wydanie opinii w przedmiocie dzierżawy działki 734/47 i 734/48 poł. w Koronowie,
f.       wniosek o wydanie opinii w przedmiocie postawienie wiaty garażowej na dzierżawionej działce na cele warzywne 1120/15  poł. w Koronowie,
g.      wniosek o wydanie opinii w przedmiocie dzierżawy części działki  poł. 153/22 w Koronowie
h.      wniosek o wydanie opinii w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mąkowarsko.
i.        sprawy bieżące dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
j.        wniosek o wyrażenie zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Koronowo działki  nr 94/38 o pow. 0,0673 ha położonej w Tryszczynie przeznaczonej pod budowę dróg publicznych
k.      wniosek o wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Koronowo działek nr: 134/3 o pow. 0,2392 ha i 134/5 o pow. 0,0180 ha położonych w Koronowie przeznaczonych na ulicę lokalną.
l.        rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 249/31 położonej w m. Samociążek, gm. Koronowo.
 
3.       Wizytacja realizowanych inwestycji drogowych wraz z oceną utrzymania stanu wybranych dróg gminnych.
4.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Sprawy bieżące komisji.
6.      Zamknięcie posiedzenia komisji.


Koronowo, dnia 13 sierpnia 2020r.


                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                           Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (13 sierpnia 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (13 sierpnia 2020, 10:59:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203