Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (14 sierpnia 2015)
Opublikował: Karolina Wyszynska (14 sierpnia 2015, 08:20:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (20 maja 2016, 10:17:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 296