Uchwała nr XXXII/268/20Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 listopada 2020w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koronowo na lata 2021-2023” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 tj.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/268/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koronowo na lata 2021-2023”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 tj.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały- wersja dostępna (449kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (1 grudnia 2020, 12:32:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75