2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (31 stycznia 2023)
Opublikował: Beata Kolasińska (2 lutego 2023, 09:30:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216