Status prawny

Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 
Organem prowadzącym jest Gmina Koronowo.
Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 
Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty: 
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 poz. 910, 1378): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000910/U/D20200910Lj.pdf
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2020 r. poz. 2215): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf
4) Statut Szkoły Podstawowej im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim: STATUT SZKOŁY

metryczka


Wytworzył: Violetta Cejko (17 maja 2021)
Opublikował: Violetta Cejko (17 maja 2021, 12:08:06)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewski

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2972