2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2021 z dnia 08 listopada 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2021 z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej na działce numer 116 w Więzownie - fundusz sołecki,
Zadanie 2 - Budowa placu zabaw w Bieskowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień,
Zadanie 3 - Zakup i montaż piłkochwytów na boisku przy stawie w Tryszczynie - fundusz sołecki.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (8 listopada 2021)
Opublikował: Beata Kolasińska (9 listopada 2021, 14:22:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493