2021

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2021

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.213.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.213.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.212.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.212.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2021 z dnia 29.12.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.210.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2021 z dnia 28.12.2021

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.209.2021 z dnia 28.12.2021 w sprawie wolnego od pracy dnia 7.01.2022 r. oraz ustalenia godzin pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie w dniu 25.01.2022 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2021 z dnia 28.12.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.208.2021 z dnia 28.12.2021 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0050.203.2021 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.207.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.206.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2021 z dnia 20.12.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.205.2021 z dnia 20.12.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2021 z dnia 20.12.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2021 z dnia 20.12.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny najkorzystniejszej oferty wykonawcy usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, kotów wolno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2021 z dnia 17.12.2021

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2021 z dnia 17.12.2021 roku w sprawie: częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze monitorów ekranowych w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2021 z dnia 15.12.2021

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarżądowych na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie na terenie Gminy Koronowo Punktu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie na terenie miasta Koronowo Punktu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188,2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2022 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: "Naprawa przepustu w m. Gościeradz w ciągu ścieżki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzown [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie wolnego od pracy dnia 24.12.2021 r. oraz skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie w dniu 31.12.2021 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2021 z dnia 01.12.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Transport odpadów komunalnych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Nowy Jasiniec [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z służbowych samochodów Urzędu Miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2021 z dnia 19 listopada 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2021 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: "Zakup, dostawa i montaż 7 wiat przystankowych na terenie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2021 z dnia 12 listopada 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2021 z dnia 12 listopada 2021 roku  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2021 z dnia 12.11.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2021 z dnia 12.11.2021 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2022 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2021 z dnia 08.11.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2021 z dnia 08.11.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2021 z dnia 8 listopada 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2021 z dnia 08 listopada 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2021 z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu placu przy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2021 z dnia 5 listopada 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2021 z dnia 5 listopada 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2021 z dnia 03 listopada 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2021 z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Więzowno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2021 z dnia 02.11.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2021 z dnia 02.11.2021 w sprawie procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2021 z dnia 02.11.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2021 z dnia 02.11.2021 r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2021 z dnia 02.11.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2021 z dnia 02.11.2021 roku w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2021 z dnia 29 października 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2021 z dnia 29 października 2021 roku zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2021 z dnia 29 października 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Więzowno. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2021 z dnia 29.10.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2021 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2021 z dnia 27 października 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2021 z dnia 27 października 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2021 z dnia 25.10.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2021 z dnia 25.10.2021 roku w sprawie określenia zasad zajmowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Koronowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2021 z dnia 21 października 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2021 z dnia 21 października 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2021 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2021 z dnia 18.10.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2021 z dnia 18.10.2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości: Różana: (osada leśna) [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2021 z dnia 18 października 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2021 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania "Wycinka drzew [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2021 z dnia 18 października 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2021 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości: Witoldowo Drugie (części wsi Witoldowo) [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2021 z dnia 18 października 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2021 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości: Cygański Koniec (część wsi Nowy Jasiniec [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2021 z dnia 18.10.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2021 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości: Pod Witoldowo ( część wsi Gogolinek ) [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2021 z dnia 15 października 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2021 z dnia 15 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2021 z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2021 z dnia 12.10.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2021 z dnia 12.10.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2021 z dnia 12 października 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2021 z dnia 12 października 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2021 z dnia 11 października 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Koronowo oraz ustalenia jej regulaminu. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2021 z dnia 5 października 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2021 z dnia 5 października 2021 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2021 z dnia 05 października 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2021 z dnia 05 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont Pomnika [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2021 z dnia 05.10.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2021 z dnia 05.10.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2021 z dnia 01.10.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2021 z dnia 01.10.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2021 z dnia 30 września 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2021 z dnia 30 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2021 z dnia 30 września 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2021 z dnia 30 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn.: "Opracowanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2021 z dnia 28 września 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Więzowno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2021 z dnia 27.09.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2021 z dnia 27.09.2021 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny najkorzystniejszej oferty wykonawcy prac serwisowych pięciu biofiltrów zamontowanych na studniach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2021 z dnia 21 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania "zakup sadzonek oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2021 z dnia 21 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2021 z dnia 20 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2021 z dnia 20 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2021 z dnia 16 września 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2021 z dnia 15 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu pożarniczego marki JELCZ 010R o nr rejestracyjnym CBY NS23 stanowiącego własność [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2021 z dnia 15 września 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2021 z dnia 14 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania "zakup sadzonek oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2021 z dnia 14 września 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2021 z dnia 14 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2021 z dnia 10 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2021 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2021 z dnia 8 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2021 z dnia 8 września 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Koronowo oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2021 z dnia 8 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2021 z dnia 8 września 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2021 z dnia 08.09.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2021 z dnia 08.09.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2021 z dnia 06 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2021 z dnia 06 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i najem socjalny lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronow [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2021 z dnia 03 września 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2021 z dnia 03 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2021 z dnia 01 września 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2021 z dnia 01 września 2021 r. w sprawie wskazania członka rady nadzorczej spółki. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2021 z dnia 01 września 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S,0050.127.2021 z dnia 01 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2022. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa szaletu miejskiego w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2021 z dnia 25.08.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2021 z dnia 25.08.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Koronowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla  Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont drogi gminnej w Nowym Dworze, stanowiącej działkę o nr ewid. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie 1 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin Zadanie 2 – Budowa strefy fitness w sołectwie Morzewiec Zadanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy na obszarze Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2021 z dnia 06 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2021 z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2021 z dnia 05 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2021 z dnia 05 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca gminy Koronow [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn.: "Aktualizacja [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn.: "Program [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2021 z dnia 28 lipca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2021 r., sygn. NGK.7021.7.4.2021, pn.: "Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca gminy Kor [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca gminy Kor [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2021 z dnia 26.07.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2021 z dnia 26.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2021 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2021 z dnia 22 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2021 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2021 z dnia 20 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2021 z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2021 r., sygn. NGK.7021.7.3.2021, pn.: "Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2021 z dnia 19.07.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2021 z dnia 19.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2021 z dnia 13 lipca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2021 z dnia 12 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2021 z dnia 12 lipca 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2021 z dnia 12 lipca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.95.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2021 z dnia 07 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2021 z dnia 07 lipca 2021 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2021 z dnia 6 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2021 z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu pożarniczego marki JELCZ 010R o nr rejestracyjnym CBY NS23 stanowiącego własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2021 z dnia 06 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2021 z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2021 z dnia 01.07.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2021 z dnia 01.07.2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.86.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie" za rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.85.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury "Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie" za rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.84.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zabezpieczenie osuwiska "Tucholska" i przebudowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Buszkowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa remizy strażackiej we Wtelnie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2020 z dnia 31 grudnia 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie na terenie Gminy Koronowo Punktu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie na terenie miasta Koronowo Punktu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu ciężarowego do 3,5t marki LUBLIN o nr rejestracyjnym CBY 05NT stanowiącego własność [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2021 z dnia 8 czerwca 2021r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2021 z dnia 8 czerwca 2021r. o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny i wyłonienia laureatów gminnego konkursu fotograficznego pn. "Wiosenna Gmina Koronowo" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2021 z dnia 02 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2021 z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie Studium Planistyczno - Prognostycznego dla [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2022 roku. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie desygnowania członka rady nadzorczej spółki [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2020, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych środków; [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2021 z dnia 21.05.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2021 z dnia 21.05.2021 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2021 z dnia 18.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2021 z dnia 18.05.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2021 z dnia 18.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2021 z dnia 18 maja 2021 r. o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny prac i wyłonienia laureatów konkursu pn. "CZYSTE KORONOWO W 3D" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2021 z dnia 12 maja 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2021 z dnia 07 maja 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2021 z dnia 07 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.05.2021 r., sygn. NGK.7021.7.2.2021, pn.: "Zakup, dostawa i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2021 z dnia 05 maja 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2021 z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy na badania laboratoryjne w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.58.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa u. Igrzyskowej w Samociążku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2021 z dnia 31 marca 2021 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2021 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2021 z dnia 30 marca 2021 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2021 z dnia 19.04.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2021 z dnia 19.04.2021 r.  w sprawie: wolnego od pracy dnia 17.05.2021 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zabezpieczenie osuwiska "Tucholska" i przebudowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2021 z dnia 06.04.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2021 z dnia 06.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przyznania gminnej spółce wodnej dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2021 z dnia 31 marca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2021 z dnia 31 marca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2021 z dnia 31 marca 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2021 z dnia 30 marca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert wpływających w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2021 r. znak ROŚKZE 6131.4.1.2021 i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2021 z dnia 30 marca 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2020 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2021 z dnia 22 marca 2021r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2019 z dnia 09 lipca 2019 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2021 z dnia 22 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2021 z dnia 22 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2021 z dnia 19 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.188.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2021 z dnia 16.03.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2021 z dnia 16.03.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2021 z dnia 15 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2021 z dnia 11 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2021 z dnia 03 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2021 z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2021 z dnia 2 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2021 z dnia 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2021r., sugn. GGK.6871.1.158.2020, pn.: "Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2021 r., sygn. GGK.6871.1.158.2020, pn.: "Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie  [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2021 z dnia 18.02.2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2021 z dnia 18.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2021 z dnia 17 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2021 z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na Świadczeniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.18.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: - nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2021 z dnia 02 lutego 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2021 z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2021-2025 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2021 z dnia 2 lutego 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.13.2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2021 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2021 z dnia 25.01.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2021 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2021 z dnia 25.01.2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2021 z dnia 25.01.2021 r.  w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2021 z dnia 08 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2021 r.,sygn. NGK.7021.7.1.2021, pn.:"Wykonanie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych [...]

metryczka