Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania remontu pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego ul. Plac Zwycięstwa 1

    Urząd Miejski w Koronowie ul. Pl. Zwycięstwa 1, 86 - 010 Koronowo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dot. wykonania remontu pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego  ul. Plac Zwycięstwa 1, jako najkorzystniejsza  została wybrana oferta wykonawcy : Usługi Remontowo – Budowlane Wojciech Tkaczyk.
   Wybrana oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym     i nie podlega odrzuceniu.


Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski

metryczka


Wytworzył: Paulina Jeszka (31 maja 2022)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (1 czerwca 2022, 12:18:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1050