Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą bądź na polskim statku morskim.
        Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 2. dnia przed dniem wyborów, tj. do 26 czerwca 2020 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się osobiście za pokwitowaniem bądź przez upoważnioną pisemnie osobę.
Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później niż do dnia 10 lipca 2020 r.

            Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.  W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie ul. Pomianowskiego 1– Stanowisko ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20 ( tel. 52 382 64 64 ) w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Daria Ozimkowska (8 czerwca 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (8 czerwca 2020, 11:49:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (29 czerwca 2020, 14:47:27)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 548