2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (17 grudnia 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (18 grudnia 2020, 13:54:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495