2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.005.113.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie: wolnego od pracy dnia 17.08.2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym  z 08 marca 1990 r. (Dz. U. 2020 r.  poz. 713), w związku z  art. 130 § 2 k. p. (Dz. U. 2019 r., poz. 1040 ze zm.) zarządzam co następuje:

                                                            § 1
Ze względu na święto państwowe 15 sierpnia 2020 r., przypadające w sobotę, w dniu ustawowo wolnym od pracy, wyznaczam dzień 17 sierpnia 2020 r.,  jako dzień dodatkowo wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie.

                                                            § 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

                                                            § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                      Burmistrz Koronowa
                
                                                                                  /-/  Patryk Mikołajewski


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (21 lipca 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (21 lipca 2020, 12:16:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 790