2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2020 z dnia 2 lipca 2020 r.


Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Koronowo Nr OR-S.0050.89.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 684 z późn. zm.) w związku z § 6 ust 1 i 2 uchwały Nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków  oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu  Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2020 z dnia  10 czerwca  2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1)    § 1 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Aleksandra Maliszewska  - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Koronowie;”
§ 2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                    Burmistrz Koronowa

                                                                                 /-/ Patryk Mikołajewski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (2 lipca 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (2 lipca 2020, 14:55:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847