2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2020 z dnia 20 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert wpływających w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2020 r. znak ROŚKZE.6131.48.2020 i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Dokonanie oceny statyki drzewa metodą wizualnej oceny statyki - VTA, wykonanie badania tomografem sonicznym oraz przeprowadzenie oceny statyki drzewa zintegrowaną metodą szacunkową SIA

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (20 marca 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (23 marca 2020, 12:45:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Marta Sadkowska-Zielke (30 lipca 2020, 14:39:44)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 505