Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2022 r.

1. Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z  2021 r. poz. 1371 ze zm.)

2. Nazwa i siedziba organizatora
Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, reprezentowana przez Burmistrza Koronowa.

3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z  2021 r. poz. 1371 ze zm.).

4. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy
Przewozy autobusowe osób w gminnych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej: Koronowo – Wierzchucin Królewski – Wilcze – Łąsko Wielkie – Byszewo - Koronowo przebiegającej przez obszar Gminy Koronowo.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy 6 miesięcy od ogłoszenia

6. Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych
Przewidywana data zawarcia umowy – 01 lipca 2022 r.
Przewidywany okres obowiązywania – do 31 grudnia 2022 r..

7. Zmiana informacji
Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

8. Miejsce zamieszczenia informacji
1) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Koronowo (bip.koronowo.pl).
2) Strona Internetowa koronowo.pl.
3) Tablica informacyjna w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.

z up. Burmistrza /-/
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

Treść ogłoszenia (307kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 grudnia 2021)
Opublikował: Dorota Szulc (27 grudnia 2021, 14:22:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516