2019

2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2019

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.204.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.203.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2019 z dnia 27.12.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.202.2019 z dnia 27.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.201.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.199.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.198.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cennika materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.197.2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.196.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.195.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.194.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy usług pod nazwą "Realizacja prac [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.193.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny oferty wykonawcy usług pod nazwą "Usługi związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.192.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości komunalnych na terenie miasta i gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.191.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.190.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2020 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2019 z dnia 06 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.189.2019 z dnia 06 grudnia 2019 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny najkorzystniejszej oferty wykonawcy usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.186.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.187.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2020 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.185.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2019 z dnia 21 listopada 2019

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.184.2019 z dnia 21 listopada 2019 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowarsku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2019 z dnia 21 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.183.2019 z dnia 21 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2019 z dnia 19 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.182.2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury postępowania konkursowego dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie i powołania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.181.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.180.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2019 z dnia 13 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.179.2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.178.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Ulepszenie nawierzchni [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2019 z dnia 5.11.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.174.2019 z dnia 5.11.2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podatkowej u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.175.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.176.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2019 z dnia 31 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.171.2019 z dnia 31 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2019 z dnia 31 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.173.2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny najkorzystniejszej oferty wykonawcy prac serwisowych pięciu biofiltrów zamontowanych na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2019 z dnia 31 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.172.2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2019 z dnia 30.10.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.170.2019 z dnia 30.10.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2019 z dnia 29 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.169.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2019 z dnia 29 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.168.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2019 z dnia 28 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie i powołania Komisji Re [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2019 z dnia 25 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.166.2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pod nazwą "Wycinka [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2019 z dnia 23 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.165.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2019 z dnia 22 października 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.164.2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2019 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2019 z dnia 18 października 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.163.2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania "zakup sadzonek oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2019 z dnia 18 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.162.2019 z dnia 18 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2019 z dnia 16 października 2019

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.161.2019 z dnia 16 października 2019 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Glinki - Cierplewo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2019 z dnia 15 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.160.2019 z dnia 15 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2019 z dnia 9 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.159.2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2019 z dnia 8 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.158.2019 z dnia 8 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2019 z dnia 8 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.157.2019 z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.38.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2019 z dnia 3 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.156.2019 z dnia 3 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2019 z dnia 2 października 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.155.2019 z dnia 2 października 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2019 z dnia 30 września 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.154.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2019 z dnia 30.09.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.153.2019 z dnia 30.09.2019 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Zakup wraz z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2019 z dnia 30.09.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.152.2019 z dnia 30.09.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2019 z dnia 30 września 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.151.2019 z dnia 30 września 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2019 z dnia 27 września 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.150.2019 z dnia 27 września 2019 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2019 roku z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2019 z dnia 25 września 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2019 z dnia 25 września 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2019 z dnia 23 września 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2019 z dnia 18 września 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.147.2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania "zakup sadzonek oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.146.2019 z dnia 11 września 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OS-S.0050.146.2019 z dnia 11 września 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2019 z dnia 10 września 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.145.2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2019 z dnia 9 września 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.144.2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2019 z dnia 05 września 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.143.2019 z dnia 05 września 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2019 z dnia 4 września 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2019 z dnia 4 września 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.141.2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2019 z dnia 4 września 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.139.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2019 z dnia 4 września 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.138.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2019 z dnia 4 września 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.142.2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2019 z dnia 2 września 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.137.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.136.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie rozszerzenia składu komisji przetargowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.134.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2020 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.133.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenie podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.132.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.131.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.130.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy Koronowo w wyborach do Sejmu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.129.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.128.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Koronowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.127.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej w sprawie rozszerzenia zakresu umowy nr IPP.272.37.2018 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.126.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2019 z dnia 06 sierpnia 2019

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.125.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Mąkowarsko - Dziedzi [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.124.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2019 z dnia 05.08.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.123.2019 z dnia 05.08.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korono [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.122.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2019 z dnia 31 lipca [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.121.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.120.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.119.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2019 z dnia 29 lipca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.118.2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.117.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na "Świadczeniu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.116.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres od 29.07.2019 r. do 31.07.2019 r. oraz zmiany godzin urzędowania pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, w tym okresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2019 z dnia 22 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.114.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za II kwartał 2019 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.115.2019 z dnia 22 lipca 2019

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.113.2019 z dnia 19 lipca 2019

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Więzowno [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2019 z dnia 15 lipca 2019

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.112.2019 z dnia 15 lipca 2019 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bytkowice [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2019 z dnia 12.07.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.111.2019 z dnia 12.07.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany granic sołectwa Morzewiec oraz ustalenia jego granic [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.110.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny zasadności poniesionych wydatków w związku z pożarem budynku mieszkalnego znajdującego się w Gościeradzu przy ul. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2019 z dnia 09 lipca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.109.2019 z dnia 09 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2019 z dnia 09 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.108.2019 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2019 z dnia 09 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.107.2019 z dnia 09 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Koronowa OR-S.0050.23.2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.106.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur w celu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń dla potrzeb podatku od towarów i usług w Urzędzie Miejskim w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2019 z dnia 05 lipca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.104.2019 z dnia 05 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2019 z dnia 05 lipca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.105.2019 z dnia 05 lipca 2019 roku w sprawie powołania składu komisji, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Zakup wraz z dostawą koszy na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2019 z dnia 05 lipca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2019 z dnia 05 lipca 2019 roku w sprawie przyznania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2019 z dnia 3 lipca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.102.2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pod nazwą "Nasadzenia drzew na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2019 z dnia 2 lipca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.101.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2020 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2019 z dnia 02.07.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.100.2019 z dnia 02.07.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2019 z dnia 01 lipca 2019

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.99.2019 z dnia 01 lipca 2019 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Tryszczynie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.98.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.97.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres od 26.06.2019 do 27.06.2019 oraz zmiany godzin urzędowania pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, w tym okresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.96.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres od 12.06.2019 do 14.06.2019 oraz zmiany godzin urzędowania pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie, w tym okresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.95.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0052.95.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania "Gminnej Komisji Oceniającej" do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.94.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2019 z dnia 03.06.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.93.2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Zorganizowanie obozu profilaktycznego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.92.2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie powołania składu komisji, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Zakup agregatu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.91.2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie powołania składu komisji, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wymiana i modernizacja [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.89.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2019 z dnia 31 maja 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.90.2019 z dnia 31 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2019 z dnia 29.05.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.88.2019 z dnia 29.05.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.87.2019 z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Koronowo za rok 2018, w tym kwotę deficytu; kwotę wykorzystanych środków; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku; kwoty dotacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2019 z dnia 21 maja 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.83.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.81.2019 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające uchwał;ę budżetu Gminy Koronowo na rok 2019. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.82.2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przekazywania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dokonywania zmian w planach finansowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2019 z dnia 17 maja 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.80.2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie przyznania lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2019 z dnia 8 maja 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.79.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania zebrania mieszkańców Osiedla OKSM Nr 5 w Koronowie dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Osiedla w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2019 z dnia 8 maja 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.78.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny szkód powstałych w pasiekach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2019 z dnia 07 maja 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.77.2019 z dnia 07 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.76.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.75.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.74.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. Kompleksowa obsługa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2019 z dnia 24.04.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.73.2019 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2019 roku [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.72.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.71.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.70.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycje najkorzystniejszej oferty wykonawcy na badania laboratoryjne w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2019 z dnia 12 kwietnia 12.04.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.68.2019 z dnia 12 kwietnia 12.04.2019 r. w sprawie zmiany składu komisji zdrowotnej do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.67.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania II Zastępcy Burmistrza Koronowa [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.65.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. "Obrona Cywilna Wokół Nas - Działania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.66.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.64.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.63.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2019 z dnia 9.04.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2019 z dnia 9.04.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.61.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.60.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Członka Rady Sołeckiej Sołectwa Łąsko Małe [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.59.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wydanie w charakterze [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.57.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.56.2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2019 z dnia 1.04.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2019 z dnia 1.04.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2019 z dnia 29 marca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.54.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.52.2019 z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2019 z dnia 27 marca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.53.2019 z dnia 27 marca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2019 z dnia 26 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.51.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2019 z dnia 26 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.50.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy Koronowo Nr OR-S.0050.49.2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy Koronowo Nr OR-S.0050.49.2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) o [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2019 z dnia 25 marca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.48.2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i oszacowania wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2019 z dnia 25 marca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.47.2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Koronowie i powołania Komisji [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2019 z dnia 20 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.46.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2019 z dnia 13.03.2019

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.45.2019 z dnia 13.03.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2019 z dnia 13 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.44.2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2019 z dnia 12 marca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2019 z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2019 z dnia 11 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie odwołania II Zastępcy Burmistrza Koronowa. [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2019 z dnia 5 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2019 z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2019 z dnia 5 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.40.2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy Koronowo w wyborach na posłów do Parlamentu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2019 z dnia 4 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.38.2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji do oceny i wyboru wniosków dotyczących oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2019 z dnia 4 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.39.2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2019 z dnia 4 marca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.37.2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wycinka drzew na gruntach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2019 z dnia 1 marca 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2019 z dnia 25 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.34.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -  Architektonicznej dla Gminy Koronowo oraz ustalenia zasad i trybu jej działania [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2019 z dnia 25 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.33.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców Osiedli dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców Osiedli w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.31.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie:- działalności na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2019 w zakresie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie:- nauki, edukacji, [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.29.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.28.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.27.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie przyznania lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.26.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2019 w [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2019 z dnia 4 lutego 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.25.2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Wycinka drzew na gruntach [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.24.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców sołectw na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.22.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania polegającego na [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR-S.0050.38.2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie i [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.050.18.2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.050.18.2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo, w szczególnie uzasadnionym przypadku wynikającym z ważnego interesu mieszkańca Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania "Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych" [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli oraz [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.16.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2019 z dnia 23.01.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.15.2019 z dnia 23.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.12.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.11.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2019 z dnia 16.01.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.10.2019 z dnia 16.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.8.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych o obniżonym standardzie na lokale socjalne [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.6.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie powołania i zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2019 z dnia 10.01.2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2019 z dnia 10.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Koronowo [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.4.2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "WYCINKA DRZEW NA GRUNTACH [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.2.2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Pana Michała Sławety ze stanowiska Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie [...]

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.1.2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo [...]

metryczka