2017

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2017

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 28.12.2017 r., znak: IPP-PP.6733.1.32.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa znak: IPP-PP.6733.1.30.2017 z dnia 14.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21.06.2017r. IPP-PP.6733.1.17.2017

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 lutego 2017 r. IPP-PP.6733.1.3.2017

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 lutego 2017 r. IPP-PP.6733.1.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 lutego 2017 r. IPP-PP.6733.1.4.2017

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 17 lutego 2017 r. IPP-PP.6733.1.4.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na [...]

metryczka