Karta usług Nr 87 - WYDANIE DECYZJI O SKRÓCENIU MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


OPIS USŁUGI - kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA- nupturientów
 
CZAS REALIZACJI - niezwłocznie
 
WYMAGANE DOKUMENTY
·        wniosek o skrócenie terminu
·        dowód osobisty ( do wglądu).
·        dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku
 
OPŁATY – opłata skarbowa 39,00zł.
 
TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody                               Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję                w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
·        Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1359 ze zm.).
·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1,  86-010 Koronowo,  pok. nr 10.           
 
NUMER TELEFONU I FAXU

+48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Opłat można dokonać:
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m.


FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek o zezwolenie na skórcenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (102kB) word
Wniosek o zezwolenie na skórcenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - pdf (359kB) pdf
Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 10:43:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (19 stycznia 2023, 14:52:23)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1065