Karta usług Nr 86 - WYDANIE ODPISÓW ZUPEŁNYCH, ODPISÓW SKRÓCONYCH, WIELOJĘZYCZNYCH


OPIS USŁUGI – odpisy aktów wydaje się z rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwu, małżonków lub przedstawiciela ustawowego, opiekunowi. Mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny , sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i interesem społecznym oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
– osób fizycznych i prawnych
 
CZAS REALIZACJI
- bez zbędnej zwłoki, jeżeli akt znajduje się w rejestrze  stanu cywilnego, nie później jednak niż w  terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w ciągu 30 dni
 
WYMAGANE DOKUMENTY
·         wniosek o wydanie dokumentu
·         dowód osobisty ( do wglądu )
 
OPŁATY
·         odpis zupełny – 33,oo zł.
·         odpis skrócony i wielojęzyczny – 22,oo zł.
·         wykaz zwolnień z opłaty skarbowej w ustawie z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.)
 
TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
PODSTAWA PRAWNA
·         Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 709 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego,  ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.           
 
NUMER TELEFONU I FAXU

+48 52 382 64 62, fax.+48  52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP
- kartą płatniczą bądź telefonem komórkowym (usługa BLIK)- USC w/m.
 
 
 
FORMULARZE DO POBRANIA
– wniosek o wydanie dokumentu


Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu (102kB) word
Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu - pdf (729kB) pdf
Klauzula informacyjna (566kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 10:37:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Oskar Kasiorkiewicz (19 stycznia 2023, 15:11:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3407