Karta usług Nr 81 - ZGŁOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLE ELEKTROMAGNETYCZNE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEBĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie – zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą

CZAS REALIZACJI

  • do 30 dni
  • Termin może zostać przedłużony do 30 dni ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.
WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek (złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty lub drogą  elektroniczną) o udostępnienie informacji z publicznie dostępnego wykazu  danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji (oryginał) należy przedstawić przy odbiorze kopii dokumentów lub danych . Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
OPŁATY
Opłata skarbowa za:
•    przyjęcie zgłoszenia instalacji wynosi 120 zł
•    pełnomocnictwo – 17 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie od decyzji Burmistrza Koronowa wnosi się w terminie 14 od daty doręczenia decyzji do Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm.) - art. 152 ust. 1 ;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
    z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r, o opłacie skarbowej  (j.t. Dz.U. z 2016 r, poz. 1827) - art. 4 (załącznik - część I pkt. 13)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA – Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 6.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 441, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
- Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (16 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 10:01:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (25 maja 2017, 14:44:00)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1070